Oferta

Głównym celem firmy jest poszerzanie rynku sprzedaży oraz stworzenie nowych perspektyw rozwoju w sposób ukierunkowany na potrzeby Klientów. Wysoka jakość produktów w połączeniu z rozsądną ceną oraz elastyczność wobec indywidualnych oczekiwań każdego Klienta to droga, którą zmierza EURO-TERM.

Filtroodmulniki typ FO, FOM Bis

Filtroodmulnik FO, FOM Bis
Przeznaczenie:
Filtroodmulnik Typ FO bis ; FOM bis – magnetyczny przeznaczone są do zatrzymywania zanieczyszczeń w postaci stałej. Instalowane są na sieciach i węzłach cieplnych (przed wymiennikami ciepła – przepływami i elementami automatyki cieplnej). Urządzenia te również mogą współpracować z lokalnymi układami wodociągowymi wyposażonymi w odżelaziniacze (piaskowe filtry) celem dodatkowego oczyszczenia wody. 
Opis Techniczny:
Konstrukcja filtroodmulnika stanowi zbiornik cylindryczny. W części walcowej zbiornika osadzone są króćce wlotowo – wylotowe z kołnierzami. W pobliżu króćca wylotowego umieszczona jest przesłona służąca do wyhamowania i kierowania w dół strumienia wody napływającej. Filtroodmulnik wyposażony jest w filtr siatkowy montowany w króćcu wylotowym. Zastosowany łącznik ułatwia wymianę i oczyszczanie wkładu filtracyjnego.
W dolnej dennicy zamontowany jest króciec spustowy o średnicy DN-65 służący do okresowego oczyszczania zbiornika filtroodmulnika, natomiast króciec 1/2 w dennicy górnej służy do odpowietrzania.
Filtroodmulniki wykonuje się w dwóch wersjach, wersja podstawowa bez wkładu magnetycznego (FO), oraz z wkładem magnetycznym (FOM). Wkład magnetyczny pozwala na dodatkowe oczyszczanie z zanieczyszczeń metalicznych oraz wytwarzane pole magnetyczne pozwala na uzdatnianie wody zabezpieczając przed osadzaniem się kamienia.
Filtroodmulniki typ FO i FOM działają na zasadzie wykorzystania sił bezwładności i zjawiska filtracji. Strumień wody dostający się do wnętrza przez króciec wlotowy trafia na przegrodę i kierowany jest do strefy dolnej zbiornika.
Po zmniejszeniu prędkości przepływu wytrącane są siłą bezwładnościową zanieczyszczenia grubsze w wersji magnetycznej dodatkowo medium poddawane jest działaniu pola magnetycznego. Zanieczyszczenia o mniejszej frakcji kierowane są z wodą na wkład filtracyjny zamocowany na króćcu wylotowym gdzie woda poddawana jest końcowej filtracji. 
Producent Filtroodmulników posiada uzgodnioną technologię produkcji z Urzędem Dozoru Technicznego.
Uwagi:
Filtroodmulnik występuje w wersji:
- kołnierzowy
- gwintowany
a) ocynkowanej ogniowo (atest PZH)
b) malowany antykorozyjnie
c) nierdzewny (atest PZH)
Dane techniczne:
Najwyższe dopuszczalne ciśnienia 6 bar (0,6 MPa), 16 bar (1,6 MPa) oraz 25 bar (2,5 MPa)
Najwyższa dopuszczalna temperatura T 150 0C
Medium: woda lub glikol