Oferta

Głównym celem firmy jest poszerzanie rynku sprzedaży oraz stworzenie nowych perspektyw rozwoju w sposób ukierunkowany na potrzeby Klientów. Wysoka jakość produktów w połączeniu z rozsądną ceną oraz elastyczność wobec indywidualnych oczekiwań każdego Klienta to droga, którą zmierza EURO-TERM.

Odmulacze siatkowo inercyjne - sieciowe typ IOW

Odmulacz siatkowo-inercyjny typ IOW

Przeznaczenie:
Odmulacze siatkowe typ IOW mogą być stosowane do oczyszczania wody z zanieczyszczeń, ciałami stałymi o średnicach ziaren powyżej 0,1 mm przy ciśnieniu max 16 bar i temperaturze max 150 ° C w ciepłownictwie i przemyśle.
W szczególności winne być stosowane:

- W węzłach cieplnych na zasilaniu węzła wodą sieciową ( kotłową ) oraz na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania.
- W kotłowniach na przewodzie powrotnym obiegu kotłowego ,w instalacjach przemysłowych Odmulacze siatkowe typ IOW winny zastąpić dotychczas stosowane odmulacze wg. BN - 69/8864 - 05 .

Opis Techniczny:
Odmulacz siatkowy typ IOW składa się z cylindrycznego zbiornika zamkniętego dennicami, króćców przyłączeniowych, króćca spustowego i odpowietrzającego. Górna dennica odmulacza zamknięta jest owalną pokrywą z pałąkiem, śrubą i nakrętką stanowiącymi zamknięcie typu hydroforowego. Wewnątrz zbiornika znajduje się przegroda spiralna i wymienny wkład siatkowy, gdzie odbywa się osadzenie zanieczyszczeń. Dla podniesienia skuteczności oczyszczania wody - szczególnie z zanieczyszczeń ferromagnetycznych można zastąpić wkład siatkowy wkładem magnetycznym. Odmulacze są malowane farbą antykorozyjną. Woda wpływająca króćcem wlotowym w przestrzeni utworzonej między płaszczem zbiornika i przegrodą spiralną nabiera ruchu wirowego. W skutek działania siły odśrodkowej zanieczyszczenia wytrącają się na ścianki zbiornika i opadają na dno odmulacza. Następnie przez otwór w przegrodzie spiralnej woda wpływa od zewnątrz na siatkę filtracyjną o gęstości 196 oczek / 1 cm 2 , gdzie następuje dalsze osadzanie się drobniejszych zanieczyszczeń. Oczyszczona woda uchodzi z wnętrza wkładu siatkowego do instalacji przez króciec wylotowy. Zebrane zanieczyszczenia są okresowo usuwane przez króciec spustowy.

Wersje wykonania:
· IOW mag. – z wkładem magnetycznym
· IOW – bez wkładu magnetycznego
króćce do wspawania, kołnierzowe lub gwintowane
a) ocynkowanej ogniowo (atest PZH)
b) malowany antykorozyjnie

Dane techniczne:
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie, warianty:
I - Pn 6 bar
II - Pn 16 bar
Najwyższa dopuszczalna temperatura 150 0C
Medium: woda / glikol