Oferta

Głównym celem firmy jest poszerzanie rynku sprzedaży oraz stworzenie nowych perspektyw rozwoju w sposób ukierunkowany na potrzeby Klientów. Wysoka jakość produktów w połączeniu z rozsądną ceną oraz elastyczność wobec indywidualnych oczekiwań każdego Klienta to droga, którą zmierza EURO-TERM.

Zbiornik buforowy - akumulacyjny typ ZB

Zbiornik buforowy typ ZB

Zbiorniki buforowe / akumulacyjne typ ZB/P (przyłącza mufowe), ZB/K (przyłącza kołnierzowe)
Pojemności V (litr) od 100 do 12000 (również większe pojemności nawet do 100m3)

Zastosowanie:

Zbiornik buforowy działa jak akumulator gromadzący ciepło, który może rozdzielić wytwarzanie ciepła od jego zużycia, zarówno czasowo, jak i hydraulicznie. Dzięki temu możliwe jest optymalne dostosowanie ilości wytwarzanego ciepła do jego zużycia. Zbiorniki buforowe pracują na zasadzie zbiorników warstwowych i powstały z myślą o instalacjach wyposażonych w dwa lub więcej źródeł ciepła np. kocioł gazowy i kocioł stało paliwowy, kocioł gazowy i kominek, kocioł elektryczny, kominek i instalacja solarna. Użytkownicy takich instalacji mogą zmieniać źródło ciepła w zależności od zmian kosztów eksploatacji, dostępności paliwa, pory roku, potrzeb grzewczych w stosunku do potrzeb c.w.u., możliwości obsługi itd.

Zastosowanie więcej niż jednego źródła ciepła wiąże się z problemem odpowiedniej konfiguracji oraz eksploatacji. Warto zwrócić uwagę na powstające różne wymagania instalacji względem wybranego źródła ciepła. Kotły centralnego ogrzewania często dobierane są z nadmiarem do przeciętnych potrzeb. Zewnętrzna temperatura obliczeniowa dla Polski to -200C, a średnia temperatura dobowa okresu grzewczego wynosi ok. 3-40 C. Kocioł pracuje poniżej jego optymalnych parametrów, a przez to występuje przyspieszony proces zużycia kotła.

Zbiornik buforowy jest najlepszym rozwiązaniem optymalizującym pracę instalacji c.o. oraz łączącym liczne źródła ciepła w jeden jego strumień.

Stosowanie bufora w instalacji określa norma PN-EN- 303/5 - wykorzystanie energii cieplnej paliwa zmagazynowanej w postaci gorącej wody w zbiorniku buforowym.

Bufor ładowany jest w czasie występowanie nadwyżek energii w układzie kocioł-instalacja centralnego ogrzewania, a rozładowywany w okresie zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Następuje rozdzielenie czasu efektywnie produkowanego ciepła względem czasu jego wykorzystania. Wykorzystywane jest ciepło według dokładnej jego ilości w chwili rzeczywistego zapotrzebowania. Bufor odpowiednio dobrany dla danego obiektu i potrzeb może być zasilany z dowolnego źródła ciepła, pracującego w optymalnych dla siebie parametrach. Z drugiej strony, instalacja grzejna pobiera ciepło z bufora wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniach lub gdy istnieje zapotrzebowanie na c.w.u.


Opis techniczny:

Konstrukcję zbiornika akumulacyjnego stanowi walczak z blachy zamknięty dwoma elipsoidalnymi dennicami. Centralnie w górnej i dolnej dennicy znajduje się króciec technologiczny G-2\" (górny odpowietrzający, dolny spełnia rolę króćca spustowego). Na płaszczu zbiornika typ ZB/P rozmieszczonych jest osiem przyłączy w dwóch rzędach, są to króćce gwintowane wewnętrznie (mufy) do podłączenia różnych źródeł zasilania. Natomiast zbiorniki typu ZB/K na walczaku ma rozmieszczone cztery króćce kołnierzowe oraz króćce gwintowane wewnętrznie służące do zamontowania termometru i manometru. W przypadku zastosowania grzałki króciec do jej montażu znajduje się na pokrywie włazu rewizyjnego. Konstrukcja zbiornika w zależności od wersji wsparta jest na trzech nogach wykonanych z kątownika lub ceownika, lub podstawa wykonana jest z kręgu blachy.
Temperatura pracy to +5/+110 oC.
Według parametrów roboczych możemy podzielić bufory na pracujące przy ciśnieniu 3 bar (0,3 MPa), 6 bar (0,6 MPa) i 10 bar (1,0 MPa).
Dla potrzeb indywidualnych dostarczane są także bufory wg własnych projektów ze wskazaniem rozmieszczenia oraz ilości dodatkowych króćców przyłączeniowych.

Wersje wykonania:

Bufory ze względu na różne możliwości wykonania dzielimy na:
ZB/P - króćce przyłączeniowe mufowe
ZB/K - króćce przyłączeniowe kołnierzowe

Zbiorniki akumulacyjne wykonywane są w różnych wersjach zabezpieczonych przed korozją poprzez:
- malowanie antykorozyjnie zewnętrznie,
- ocynkowanie ogniowe (z atestem PZH),
- malowanie farbą epoksydową (z atestem PZH),
- emaliowanie (z atestem PZH),
lub wykonanie
 - ze stali nierdzewnej (z atestem PZH)
dodatkowo oczyszczonej i zabezpieczonej poprzez pasywowanie.

Przykładowy opis oznaczenia zbiornika: ZB/P-1000-PN6 ocynkowany

Dodatki / akcesoria:

Izolacja z pianki naturflex
Przeciwkołnierze ocynkowane z gwintem wewnętrznym
Anoda magnezowa
Grzałka elektryczna
Właz rewizyjny dostosowany do wkręcenia grzałki

Zbiornik buforowy został zaprojektowany i wykonany w oparciu o racjonalną praktykę inżynierską stosowaną w Polsce dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Urządzenie jest zgodne z dyrektywą 97/23/WE na podstawie, której nie wymaga oznakowania znakiem CE. Zbiorniki o temperaturach pracy powyżej 110 0C zgodnie z obowiązującymi dyrektywami należy oznakować znakiem CE.
Oferowane bufory typ ZB, dzięki potwierdzonej niezawodności i jakości stali stosowanej do ich produkcji, gwarantują lata bezawaryjnej pracy.

Zbiornik buforowy ZB - wersje wykonania