Oferta

Głównym celem firmy jest poszerzanie rynku sprzedaży oraz stworzenie nowych perspektyw rozwoju w sposób ukierunkowany na potrzeby Klientów. Wysoka jakość produktów w połączeniu z rozsądną ceną oraz elastyczność wobec indywidualnych oczekiwań każdego Klienta to droga, którą zmierza EURO-TERM.

Sprzęgła hydrauliczne typ SH, SH/P, SH/OM

Sprzęgło hydrauliczne typ SH

Zastosowanie:
Stosowane w średnich i dużych instalacjach składających się z kilku obiektów grzewczych. Przez rozdzielenie hydrauliczne obiegów kotłowego i grzewczego uzyskuje się zmniejszenie wielkości zasilania, poprawę pracy, równomierność zasilenia pionów i łatwiejsze sterowanie systemem. Sprzęgło zmniejsza również straty energii i zakłócenia akustyczne.
Sprzęgło hydrauliczne spełnia funkcje:
- Hydraulicznego odprzężenia obwodów kotła (kotłów) i instalacji grzewczej.
- Separatora powietrza
Sprzęgło hydrauliczne zamontowane w system grzewczy powoduje odprzężenie hydrauliczne obiegów zasilających jednego lub wielokotłowych od obiegów grzewczych, co ułatwia regulację systemu i zmniejsza straty energetyczne.
Sprzęgło zamontowane w układzie grzewczym powoduje odmulanie i odpowietrzanie układu.
Zaletami sprzęgła hydraulicznego są :
Brak oddziaływania hydraulicznego pomiędzy zasileniem a obiegami grzewczymi.
Zastosowanie zarówno w instalacjach jedno i wielokotłowych.
Dowolność stosowania systemów regulacyjnych.
Łatwiejsze zwymiarowanie pompy w obiegu kotłowym.
Łatwiejszy dobór zaworów regulacyjnych
Chroni przed korozją niskotemperaturową

Wyróżnia się 3 podstawowe przypadki pracy sprzęgła:

1. Zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest równe ilości ciepła jakie wytwarza kocioł. W tej sytuacji ilość czynnika grzewczego wytwarzanego przez kocioł jest równa ilości odbieranej przez obieg grzewczy;

2. Zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest mniejsze niż ilość ciepła wytwarzana przez kocioł (zawory termostatyczne na grzejnikach są „poprzymykane”). W tej sytuacji część czynnika grzewczego wraca przez sprzęgło bezpośrednio do kotła i daje sygnał automatyce kotłowej do zmniejszenia mocy kotła lub jego wyłączenia;

3. Zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest większe niż ilość ciepła wytwarzana przez kocioł. W tej sytuacji pompy instalacji grzewczej podsysają część strumienia czynnika grzewczego poprzez sprzęgło, co daje sygnał automatyce kotłowej do zwiększenia mocy kotła.

Praca sprzęgła odbywa się automatycznie bez konieczności regulacji.

Wersje wykonania:
króćce kołnierzowe, gwintowane lub do wspawania
a) malowany antykorozyjnie
b) nierdzewny (atest PZH)

Dane techniczne:
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie, warianty:

I - Pn 6 bar
II - Pn 16 bar

Najwyższa dopuszczalna temperatura 110 0C
Medium: woda / glikol


Zasada dzialania sprzegla hydraulicznego SH
Zasada dzialania sprzegla hydraulicznego SH_OM
Rodzaje sprzęgła hydraulicznego